Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-21 - SZBGK.23.3.2021 - III przetarg pn.: „Sprzedaż ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR K610, rok produkcji 2012 wraz z ładowaczem czołowym hydraulicznym MX typ U10"

Branice, dnia 20.04.2021r.

 

SZBGK.23.3.2021

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Sprzedający:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, tel.: 77 486 84 10, 77 486 81 92 wew. 35, +48 698 648 575

Zaprasza do udziału w III przetargu pn.: „Sprzedaż ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR K610, rok produkcji 2012 wraz z ładowaczem czołowym hydraulicznym MX typ U10"

 1. Przedmiot sprzedaży: Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR, model: Agrotron K610 o numerze rejestracyjnym OGLCX90, rok produkcji 2012
  • Data pierwszej rejestracji: 2012/10/03
  • Data ważności badania technicznego: 2021/10/03
  • Wskazanie licznika: 6676,5 mth
  • Okres eksploatacji pojazdu: 98 miesięcy
  • Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): zielony, jednowarstwowy akrylowy
  • Dop. Masa całkowita: 8240 kg
  • Rodzaj kabiny: krótka/agrotron
  • Oznaczenie silnika: COMMON RAIL DCR
  • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
  • Pojemność/Moc silnika: 6057 cm3/ 93 kw (126KM)
  • Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 6/rzędowy
  • Prędkość maksymalna: 40 km/h
  • Wyposażenie: przedni TUZ i WOM, radio, klimatyzacja, amortyzowana oś przednia, fotel kierowcy pneumatyczny, zewnętrzne sterowanie tylnej hydrauliki oraz WOM-u, dolna listwa zaczepowa, rewers elektrohydrauliczny, lampa ostrzegawcza, dodatkowe oświetlenie robocze.
  • Stan: używany
  • Z pierwszej ręki: TAK
  • Rodzaj pracy: transport jezdniami, nie używany do prac polowych
  • Przeglądy i naprawy serwisowe w ASO.
  • Ładowacz czołowy bez łyżki załadunkowej i wideł paletowych
  • Ciągnik posiada niesprawność  zgodnie z dokumentacją ASO (wyciek płynu chłodniczego do oleju).
 2. Dokumenty z serwisów ASO, ekspertyza techniczna – do wglądu na życzenie          zainteresowanych zakupem.
 3. Wystawiony do sprzedaży ciągnik można oglądać w dniach od 22.04.2021-06.05.2021r. w godzinach 08.00-14.00 (od poniedziałku do piątku) po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 4. Osobą po stronie Sprzedającego uprawnioną do porozumienia się z Kupującym jest Pan Dariusz Wiewiórka, tel. : 77 486 84 10, +48 698 648 575
 5. Cena wywoławcza brutto: 99 000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 6. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. Złożenie pisemnego oświadczenia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego o zapoznaniu się uczestnika ze stanem faktycznym i prawnym mienia oraz regulaminem przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, poprzez wpłacenie kwoty  9 900 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 do dnia 05.05.2021r. przelewem bankowym na rachunek SZBGK w Branicach: 06 8867 0005 2001 0000 4008 0001 z zaznaczeniem „wadium na zakup ciągnika”.
  3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy SZBGK w Branicach.
  4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone na konto wskazane przez oferenta w terminie trzech dni od wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
  5. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
  6. Wadium przepada na rzecz SZBGK w Branicach, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru.
  7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wniesienia wadium.
 8. Miejsce i termin przetargu.
  Przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży w/w ciągnika odbędzie się 06.05.2021r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Branicach, w sali konferencyjnej.
 9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Umowa sprzedaży w/w ciągnika winna być zawarta nie później niż 3 (trzy) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od podpisania umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 12. Warunki przeprowadzenia przetargu i wzór umowy sprzedaży określa Zarządzenie  Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej nr 3 z dnia 02.02.2021r. zmienionym zarządzeniem nr 7 z dnia 15.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego. Udział w przetargu oznacza ich akceptację.

 

Załączniki

PDFZarządzenie nr 3-2021.pdf (2,47MB)

PDFZarzadzenie nr 7-2021.pdf (374,09KB)

ZIPZdjęcia.zip (10,71MB)