Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-20 - BG.6870.8.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 20.04.2021r.

 

BG.6870.8.2021.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 368/1

OP1G/00002809/2

0,7400 ha

Włodzienin

(S) obszary zieleni

Działka zlokalizowana jest na uboczu wsi. Kształt działki niekorzystny, nieregularny wielokąt. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Użyczenie nieruchomości z przeznaczeniem na rozbudowę Parku Historii.

Zwolnione z opłat.

Użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony.

Działka nr 302/2

KW nr OP1G/00028528/6

0,0500 ha

Dzierżkowice

(S) obszary rolne

Działka rolna o kształcie regularnego czworokąta, niweleta pozioma. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.

3 500,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 01.06.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 11.05.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.