Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-14 - BG.6840.14.9.2020.MM - Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 22/1 i 24 położonych w miejscowości Niekazanice.

Branice, dnia 14.04.2021r.

 

BG.6840.14.9.2020.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

odwołuje IV przetarg ustny nieograniczony

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 22/1 o pow. 0,0712 ha opisana w KW OP1G/00015025/6 i działka 24 o pow. 0,2300 ha opisana w KW OP1G/00006731/2, położone w obrębie Niekazanice.
  2. Opis nieruchomości:
    Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny wielokąt regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki  porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działek wąską drogą utwardzoną kamieniem polnym.
  3. Cena wywoławcza: 17 800,00 zł.
  4. Wadium: 2 100,00 zł.
  5. Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

 

W związku z nieopublikowaniem ogłoszenia o przetargu na stronie BIP Gminy Branice, a jedynie zamieszczenia ogłoszenia w Informatorze Branickim nr 3/2021 Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 21 kwietnia 2021 roku z godziny 10.00

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca