Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-04-12 - BG.6840.3.7.2020.MM - Informacja o wyniku rokowań dotyczących sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 290/4 o pow. 1,1824 ha położonej w miejscowości Jabłonka

Branice, dnia 12.04.2021r.

 

BG.6840.3.7.2020.MM

 

Informacja o wyniku rokowań

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych w dniu 12.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym.

 

  1. Rokowania dotyczyły sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej nr 290/4 o pow. 1,1824 ha położonej w miejscowości Jabłonka, nr KW OP1G/00023178/2.
  2. Do udziału w rokowaniach przystąpił 1 oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki w II rokowaniach wynosiła: 727 000,00 zł +VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 440 000,00 zł + VAT.
  5. Nabywcą w/w nieruchomości została spółka jawna Słoneczko Brewczyńscy.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz