Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-26 - BG.6870.7.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 26.03.2021 r.

BG.6870.7.2021.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 994/13

wraz z budynkiem niemieszkalnym

OP1G/00015236/8

0,0461 ha Lewice

(P) projektowana sieć wodociągowa o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo – rozdzielczej i przyłączy

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna. Działka zadudowana budynkiem parterowym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Stopień zużycia funkcjonalno – ekonomicznego wynosi 75%.

25 500,00 zł + VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 994/11

KW nr OP1G/00028303/3

0,0420 ha

Lewice

(P) projektowana sieć wodociągowa o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo – rozdzielczej i przyłączy

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki niekorzystny, nieregularny wielokąt, niweleta zróżnicowana, niewielką część działki stanowi skarpa. Działka częściowo porośnięta jest krzewami i drzewami. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

6 720,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 07.05.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.04.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.