Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-18 - PPIS w Głubczycach - komunikat nr 2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Włodzienin w gminie Branice

Komunikat w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
czwartek, 18 marca 202Ir. godz.14:30.

 

KOMUNIKAT nr 2

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spo
życia przez ludzi z wodociągu publicznego

Włodzienin w gminie Branice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 76/W/S/OKK/21, 77/W/S/OKK/21, 78/W/S/OKK/21 z dnia 18.03.2021r. przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (próbki pobrane w dniu 15.03.2021 r. w punktach: SUW, szkoła i budynek nr 55 we Włodzieninie),

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Włodzienin w gminie Branice.

Woda w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa

 

PDFPPIS_Komunikat_nr_2_2021_03_18.pdf (266,40KB)