Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-18 - BG.6220.2.26.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.26.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Branice, dnia 18.03.2021r.

BG.6220.2.26.2020.AW

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1b
48-100 Głubczyce       

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania na środowisko,  proszę o opinię pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego  na „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice”

Inwestor:  BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa

 

 

Załącznik: 

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  3. Wypis z planu z dnia 16.07.2020r.
  4. Opinia z dnia 16.07.2020r.

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  3. a/a.