Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-18 - BG.6220.2.25.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.25.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Branice,  dnia  18.03.2021r.

BG.6220.2.25.2020.AW

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
UL. FIRMOWA 1
45-594 OPOLE

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) proszę o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: „Budowie instalacji  gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w  miejscowości  Branice”

 

Inwestor:  BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa

 

 

Załącznik: 

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  3. Wypis z planu z dnia 16.07.2020r.
  4. Opinia z dnia 16.07.2020r.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem /

  1. Inwestor
  2.  Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie
  3.  a/a.