Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-08 - BG.6870.6.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 08.03.2021r.

 

BG.6870.6.2021.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis

nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 568/4

OP1G/00028303/3

0,2600 ha Lewice

(S) obszary rolne

Działka rolna o kształcie regularnego wielokąta. Dojazd drogą gruntową, niweleta lekko pochyła. Sprzedaż z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

15 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 160/1

OP1G/00033024/1

0,8400 ha Gródczany

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka rolna o klasoużytku RI. Dojazd do działki drogą asfaltową, kształt korzystny. Dzierżawa z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

508,20 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

Dzierżawa na okres 3 lat.

Działka nr 994/6

KW nr OP1G/00036897/2

0,0342 ha

Lewice

(P) projektowana sieć wodociągowa o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo – rozdzielczej i przyłączy

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz bezpośrednio przy rowie melioracyjnym.kształt działki niekorzystny, nieregularny wielokąt, niweleta pozioma, niewielką część działki stanowi skarpa. Działka częściowo porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Ze względu na kształt działki zabudowa jest ograniczona. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

6 870,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 19.04.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.