Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2021 roku

Posiedzenie z dnia 17-12-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVIII / 399 / 21 zmieniającej uchwalę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-12-17_XXXVIII-399-21.pdf (5,40MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 13-12-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVII / 398 / 21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2021-12-13_XXXVII-398-21.pdf (163,70KB)
XXXVII / 397 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-12-13_XXXVII-397-21.pdf (98,14KB)
XXXVII / 396 / 21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 PDFU_2021-12-13_XXXVII-396-21.pdf (897,84KB)
XXXVII / 395 / 21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok PDFU_2021-12-13_XXXVII-395-21.pdf (203,97KB)
XXXVII / 394 / 21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Branice oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2022 rok. PDFU_2021-12-13_XXXVII-394-21.pdf (161,31KB)
XXXVII / 393 / 21 W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025 PDFU_2021-12-13_XXXVII-393-21.pdf (6,35MB)
XXXVII / 392 / 21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok PDFU_2021-12-13_XXXVII-392-21.pdf (3,70MB)
XXXVII / 391 / 21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2021-12-13_XXXVII-391-21.pdf (162,64KB)
XXXVII / 390 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-12-13_XXXVII-390-21.pdf (154,25KB)
XXXVII / 389 / 21 w sprawie najmu nieruchomości PDFU_2021-12-13_XXXVII-389-21.pdf (152,82KB)
XXXVII / 388 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-12-13_XXXVII-388-21.pdf (153,74KB)
XXXVII / 387 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-12-13_XXXVII-387-21.pdf (153,64KB)
XXXVII / 386 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-12-13_XXXVII-386-21.pdf (153,48KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 25-11-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVI / 385 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-11-25_XXXVI-385-21.pdf (55,41KB)
XXXVI / 384 / 21 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” PDFU_2021-11-25_XXXVI-384-21.pdf (183,94KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-11-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXV / 383 / 21 w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice PDFU_2021-11-15_XXXV-383-21.pdf (110,84KB)
XXXV / 382 / 21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 PDFU_2021-11-15_XXXV-382-21.pdf (304,95KB)
XXXV / 381 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-11-15_XXXV-381-21.pdf (5,39MB)
XXXV / 380 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-11-15_XXXV-380-21.pdf (95,52KB)
XXXV / 379 / 21 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFU_2021-11-15_XXXV-379-21.pdf (121,15KB)
XXXV / 378 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-11-15_XXXV-378-21.pdf (108,23KB)
XXXV / 377 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-11-15_XXXV-377-21.pdf (108,10KB)
XXXV / 376 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-11-15_XXXV-376-21.pdf (107,10KB)
XXXV / 375 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-11-15_XXXV-375-21.pdf (107,84KB)
XXXV / 374 / 21 w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż dobrej ziemi" PDFU_2021-11-15_XXXV-374-21.pdf (119,37KB)
XXXV / 373 / 21 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok PDFU_2021-11-15_XXXV-373-21.pdf (122,72KB)
XXXV / 372 / 21 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Branice na lata 2020-2025 PDFU_2021-11-15_XXXV-372-21.pdf (120,33KB)
XXXV / 371 / 21 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice PDFU_2021-11-15_XXXV-371-21.pdf (116,95KB)
XXXV / 370 / 21 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2021-11-15_XXXV-370-21.pdf (117,70KB)
XXXV / 369 / 21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych PDFU_2021-11-15_XXXV-369-21.pdf (116,02KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-10-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIV / 368 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024
PDFU_2021-10-18_XXXIV-368-21.pdf (4,52MB)
XXXIV / 367 / 21 w sprawie zmiany z budżecie gminy PDFU_2021-10-18_XXXIV-367-21.pdf (81,77KB)
XXXIV / 366 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-10-18_XXXIV-366-21.pdf (115,00KB)
XXXIV / 365 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-10-18_XXXIV-365-21.pdf (114,23KB)
XXXIV / 364 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-10-18_XXXIV-364-21.pdf (115,30KB)
XXXIV / 363 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-10-18_XXXIV-363-21.pdf (114,74KB)
XXXIV / 362 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-10-18_XXXIV-362-21.pdf (114,48KB)
XXXIV / 361 / 21 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2021-10-18_XXXIV-361-21.pdf (155,66KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-09-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIII / 360 / 21 zmieniającej uchwalę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-09-20_XXXIII-360-21.pdf (5,43MB)
XXXIII / 359 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-09-20_XXXIII-359-21.pdf (118,92KB)
XXXIII / 358 / 21 zmieniającej uchwalę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-09-20_XXXIII-358-21.pdf (5,10MB)
XXXIII / 357 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-09-20_XXXIII-357-21.pdf (82,51KB)
XXXIII / 356 / 21 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2021-09-20_XXXIII-356-21.pdf (215,47KB)
XXXIII / 355 / 21 w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej PDFU_2021-09-20_XXXIII-355-21.pdf (507,31KB)
XXXIII / 354 / 21 w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej PDFU_2021-09-20_XXXIII-354-21.pdf (495,69KB)
XXXIII / 353 / 21 w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej PDFU_2021-09-20_XXXIII-353-21.pdf (500,95KB)
XXXIII / 352 / 21 w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej relacji Branice - Wysoka (droga nr 1284 O) do kategorii drogi publicznej gminnej i określenia jej przebiegu PDFU_2021-09-20_XXXIII-352-21.pdf (244,75KB)
XXXIII / 351 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-351-21.pdf (116,80KB)
XXXIII / 350 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-350-21.pdf (115,78KB)
XXXIII / 349 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-349-21.pdf (114,71KB)
XXXIII / 348 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-348-21.pdf (115,72KB)
XXXIII / 347 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-347-21.pdf (114,55KB)
XXXIII / 346 / 21 w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-346-21.pdf (114,70KB)
XXXIII / 345 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-345-21.pdf (114,22KB)
XXXIII / 344 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-344-21.pdf (115,11KB)
XXXIII / 343 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-343-21.pdf (115,13KB)
XXXIII / 342 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-342-21.pdf (114,08KB)
XXXIII / 341 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-341-21.pdf (113,96KB)
XXXIII / 340 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-340-21.pdf (114,20KB)
XXXIII / 339 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-339-21.pdf (113,49KB)
XXXIII / 338 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-338-21.pdf (115,39KB)
XXXIII / 337 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-337-21.pdf (114,22KB)
XXXIII / 336 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-09-20_XXXIII-336-21.pdf (114,64KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 31-08-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXII / 335 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-08-31_XXXII-335-21.pdf (4,58MB)
XXXII / 334 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-08-31_XXXII-334-21.pdf (90,26KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 02-08-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXI / 333 / 21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego PDFU_2021-08-02_XXXI-333-21.pdf (60,96KB)
XXXI / 332 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-08-02_XXXI-332-21.pdf (114,48KB)
XXXI / 331 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-08-02_XXXI-331-21.pdf (5,16MB)
XXXI / 330 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-08-02_XXXI-330-21.pdf (54,74KB)
XXXI / 329 / 21 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU „POGRANICZE" PDFU_2021-08-02_XXXI-329-21.pdf (352,17KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 23-06-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXX / 328 / 21 w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice oraz nadania żłobkowi nazwy Gminny Żłobek „Pluszowego Misia” w Branicach PDFU_2021-06-23_XXX-328-21.pdf (233,32KB)
XXX / 327 / 21 w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu w Branicach imienia Janusza Korczaka PDFU_2021-06-23_XXX-327-21.pdf (130,23KB)
XXX / 326 / 21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej PDFU_2021-06-23_XXX-326-21.pdf (190,49KB)
XXX / 325 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PDFU_2021-06-23_XXX-325-21.pdf (142,80KB)
XXX / 324 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-324-21.pdf (126,39KB)
XXX / 323 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-323-21.pdf (126,42KB)
XXX / 322 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-322-21.pdf (126,82KB)
XXX / 321 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-321-21.pdf (127,43KB)
XXX / 320 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-320-21.pdf (126,08KB)
XXX / 319 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-319-21.pdf (126,66KB)
XXX / 318 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-318-21.pdf (127,03KB)
XXX / 317 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-317-21.pdf (131,71KB)
XXX / 316 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-06-23_XXX-316-21.pdf (124,58KB)
XXX / 315 / 21 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2021-06-23_XXX-315-21.pdf (145,87KB)
XXX / 314 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-06-23_XXX-314-21.pdf (4,52MB)
XXX / 313 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-06-23_XXX-313-21.pdf (58,69KB)
XXX / 312 / 21 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2021-06-23_XXX-312-21.pdf (183,38KB)
XXX / 311 / 21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 PDFU_2021-06-23_XXX-311-21.pdf (141,92KB)
XXX / 310 / 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2020 PDFU_2021-06-23_XXX-310-21.pdf (127,10KB)
XXX / 309 / 21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2021-06-23_XXX-309-21.pdf (125,89KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 10-05-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIX / 308 / 21 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki. PDFU_2021-05-10_XXIX-308-21.pdf (949,37KB)
XXIX / 307 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI/262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-05-10_XXIX-307-21.pdf (4,49MB)
XXIX / 306 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-05-10_XXIX-306-21.pdf (61,23KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 12-04-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVIII / 305 / 21 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-305-21.pdf (126,98KB)
XXVIII / 304 / 21 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-304-21.pdf (125,34KB)
XXVIII / 303 / 21 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-303-21.pdf (355,53KB)
XXVIII / 302 / 21 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/240/20 Rady Gminy Branice z dnia 21.09.2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” PDFU_2021-04-12_XXVIII-302-21.pdf (182,04KB)
XXVIII / 301 / 21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-04-12_XXVIII-301-21.pdf (266,14KB)
XXVIII / 300 / 21 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2021-04-12_XXVIII-300-21.pdf (173,51KB)
XXVIII / 299 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-04-12_XXVIII-299-21.pdf (3,11MB)
XXVIII / 298 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-04-12_XXVIII-298-21.pdf (53,74KB)
XXVIII / 297 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-297-21.pdf (613,91KB)
XXVIII / 296 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-296-21.pdf (388,98KB)
XXVIII / 295 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-295-21.pdf (349,11KB)
XXVIII / 294 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-294-21.pdf (120,32KB)
XXVIII / 293 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-293-21.pdf (348,58KB)
XXVIII / 292 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-292-21.pdf (360,89KB)
XXVIII / 291 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-291-21.pdf (400,37KB)
XXVIII / 290 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-290-21.pdf (374,69KB)
XXVIII / 289 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-289-21.pdf (343,34KB)
XXVIII / 288 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-288-21.pdf (510,87KB)
XXVIII / 287 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-287-21.pdf (511,64KB)
XXVIII / 286 / 21 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2021-04-12_XXVIII-286-21.pdf (165,85KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 08-02-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVII / 285 / 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-02-08_XXVII-285-21.pdf (165,20KB)
XXVII / 284 / 21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-02-08_XXVII-284-21.pdf (267,51KB)
XXVII / 283 / 21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2021 r.” PDFU_2021-02-08_XXVII-283-21.pdf (293,97KB)
XXVII / 282 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-02-08_XXVII-282-21.pdf (62,55KB)
XXVII / 281 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-02-08_XXVII-281-21.pdf (4,52MB)
XXVII / 280 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-280-21.pdf (127,79KB)
XXVII / 279 / 21 w sprawie najmu lokalu PDFU_2021-02-08_XXVII-279-21.pdf (123,85KB)
XXVII / 278 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-278-21.pdf (125,35KB)
XXVII / 277 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-277-21.pdf (124,41KB)
XXVII / 276 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-276-21.pdf (125,17KB)
XXVII / 275 / 21 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2021-02-08_XXVII-275-21.pdf (363,22KB)
XXVII / 274 / 21 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21.pdf (192,65KB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-1.pdf (1,55MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U1.pdf (2,89MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U2.pdf (3,38MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U3.pdf (7,65MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U4.pdf (7,64MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U5.pdf (13,75MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U6.pdf (9,91MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U7.pdf (7,54MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U8.pdf (10,97MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U9.pdf (12,78MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-3-rys-1.pdf (10,90MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-3-rys-2.pdf (9,96MB)
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-4.pdf (101,31KB)
XXVII / 273 / 21 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2021-02-08_XXVII-273-21.pdf (168,88KB)