Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2021 roku

Posiedzenie z dnia 18-03-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVIII / 305 / 21 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-305-21.pdf
XXVIII / 304 / 21 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-304-21.pdf
XXVIII / 303 / 21 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Branice PDFU_2021-04-12_XXVIII-303-21.pdf
XXVIII / 302 / 21 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/240/20 Rady Gminy Branice z dnia 21.09.2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” PDFU_2021-04-12_XXVIII-302-21.pdf
XXVIII / 301 / 21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-04-12_XXVIII-301-21.pdf
XXVIII / 300 / 21 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2021-04-12_XXVIII-300-21.pdf
XXVIII / 299 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-04-12_XXVIII-299-21.pdf
XXVIII / 298 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-04-12_XXVIII-298-21.pdf
XXVIII / 297 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-297-21.pdf
XXVIII / 296 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-296-21.pdf
XXVIII / 295 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-295-21.pdf
XXVIII / 294 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-294-21.pdf
XXVIII / 293 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-293-21.pdf
XXVIII / 292 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-292-21.pdf
XXVIII / 291 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-291-21.pdf
XXVIII / 290 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-290-21.pdf
XXVIII / 289 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-289-21.pdf
XXVIII / 288 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-288-21.pdf
XXVIII / 287 / 21 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2021-04-12_XXVIII-287-21.pdf
XXVIII / 286 / 21 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2021-04-12_XXVIII-286-21.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 08-02-2021r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVII / 285 / 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-02-08_XXVII-285-21.pdf
XXVII / 284 / 21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice na lata 2021-2030 PDFU_2021-02-08_XXVII-284-21.pdf
XXVII / 283 / 21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2021 r.” PDFU_2021-02-08_XXVII-283-21.pdf
XXVII / 282 / 21 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2021-02-08_XXVII-282-21.pdf
XXVII / 281 / 21 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXVI//262/20 z 14 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2021-02-08_XXVII-281-21.pdf
XXVII / 280 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-280-21.pdf
XXVII / 279 / 21 w sprawie najmu lokalu PDFU_2021-02-08_XXVII-279-21.pdf
XXVII / 278 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-278-21.pdf
XXVII / 277 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-277-21.pdf
XXVII / 276 / 21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2021-02-08_XXVII-276-21.pdf
XXVII / 275 / 21 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2021-02-08_XXVII-275-21.pdf
XXVII / 274 / 21 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-1.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U1.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U2.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U3.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U4.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U5.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U6.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U7.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U8.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-2-rys-U9.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-3-rys-1.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-3-rys-2.pdf
PDFU_2021-02-08_XXVII-274-21_załącznik-nr-4.pdf
XXVII / 273 / 21 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2021-02-08_XXVII-273-21.pdf