Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-22 - BG.6870.5.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 22.02.2021r.

 

BG.6870.5.2021.MM

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Cześć działki nr 152/12

OP1G/00028388/2

19,05 m2 Branice

(P) teren usług sportu i rekreacji

Część gruntu o klasoużytku Bi z przeznaczeniem na garaż blaszany.

Czynsz miesięczny

28,58 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cześć działki nr 341/2

Lokal użytkowy

KW nr OP1G/00021372/8

28,2 m2

Branice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Lokal usługowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz miesięczny

98,70 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 05.04.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.