Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-17 - BG.6870.4.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 17.02.2021r.

 

BG.6870.4.2021.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis

nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 328/101

OP1G/00028529/3

0,1180 ha Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest wewnątrz wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

18 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cześć działki nr 360/118

KW nr OP1G/00022766/4

0,0500 ha

Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka o klasoużytkach Bp i S - RII z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt działki średniokorzystny.

Czynsz roczny

27,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Cześć działki nr 360/118

KW nr OP1G/00022766/4

 

0,0500 ha

Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka o klasoużytkach Bp i S - RII z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt działki średniokorzystny.

Czynsz roczny

27,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 342

Działka nr 343

OP1G/00023458/9

0,1800 ha

0,2600 ha

Boboluszki

 

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytkach RII i RIIIa z przeznaczeniem a użytkowanie rolnicze. Kształt działek korzystny. Dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

242,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 31.03.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 10.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.