Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-12 - BG.6870.3.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 12.02.2021r.

 

BG.6870.3.2021.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki nr 285/5

OP1G/00023807/1

0,1000 ha Bliszczyce

(S) w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, a w części obszary rolne

Działka o klasoużytkach RII i RIIIa. Kształt nieruchomości korzystny, dojazd drogą utwardzoną, przeznaczenie rolnicze.

Czynsz roczny

55,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 205/3

KW nr OP1G/00021372/8

0,1427 ha

Branice

(S) obszary rolne

Działka rolna klasy RII o korzystnym kształcie. Dojazd drogą asfaltową.

Czynsz roczny

78,49 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 772/2

OP1G/00018746/7

 

0,2900 ha Branice

(S) obszary zielone

Działka o klasoużytkach ŁII i ŁIV z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt działki średniokorzystny.

Czynsz roczny

84,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 510/1

OP1G/00032724/1

0,5300 ha

Bliszczyce

 

(P) tereny rolnicze

Grunt o klasoużytkach RII, RIIIa, RIVa, Lzr-RIVa. Kształt działki korzystny. Dojazd drogą gruntową.

Użyczenie nieruchomości – zwolnione z opłat.

Przedłużenie umowy na okres 5 lat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 26.03.2021r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 05.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.