Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-02-05 - SZBGK.23.1.2021 - Ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu pn.: „Sprzedaż ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR K610, rok produkcji 2012 wraz z ładowaczem czołowym hydraulicznym MX typ U10"

Branice, 05.02.2021r.

 

 

Nr sprawy: SZBGK.23.1.2021

 

Ogłoszenie o sprzedaży

 

Sprzedający:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, tel.: 77 486 84 10, 77 486 81 92 wew. 35, +48 698 648 575

Zaprasza do udziału w przetargu pn.: „Sprzedaż ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR K610, rok produkcji 2012 wraz z ładowaczem czołowym hydraulicznym MX typ U10"

 1. Przedmiot sprzedaży: Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR K601 PL DCR B, model: Agrotron 12.0t o numerze rejestracyjnym OGLCX90, rok produkcji 2012
  • Data pierwszej rejestracji: 2012/10/03
  • Data ważności badania technicznego: 2021/10/03
  • Wskazanie licznika: 6676 MTG
  • Okres eksploatacji pojazdu: 98 miesięcy
  • Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): zielony, jednowarstwowy akrylowy
  • Dop. Masa całkowita: 8240 kg
  • Rodzaj kabiny: krótka/agrotron
  • Rozstaw osi: 2647 mm
  • Oznaczenie silnika: COMMON RAIL DCR
  • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
  • Pojemność/Moc silnika: 6057 ccm/ 93 kw (126KM)
  • Liczba cylindrów/ Układ cylindrów 6/rzędowy
  • Prędkość maksymalna: 40 km/h
  • Sprzęt różnego typu: przedni podnośnik, klimatyzacja,
  • Stan: używany
  • Z pierwszej ręki: TAK
  • Rodzaj pracy: transport jezdniami, nie używany do prac polowych
  • Przeglądy techniczne, naprawy serwisowe w ASO.
 2. Dokumenty z serwisów ASO, ekspertyza techniczna – do wglądu na życzenie zainteresowanych zakupem.
 3. Wystawiony do sprzedaży ciągnik można oglądać w dniach od 08.02.2021-19.02.2021r. w godzinach 08.00-14.00 (od poniedziałku do piątku) po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 4. Osobą po stronie Sprzedającego uprawnioną do porozumienia się z Kupującym jest pani Karolina Jaroszewska, tel. : 77 486 81 92 wew. 35, +48 698 648 575.
 5. Cena wywoławcza brutto: 152 000 zł.
 6. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. Złożenie pisemnego oświadczenia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego) o zapoznaniu się uczestnika ze stanem faktycznym i prawnym mienia oraz regulaminem przetargu  i przyjęciem ich bez zastrzeżeń,
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, poprzez wpłacenie kwoty  15 200 zł do dnia 19.02.2021r. przelewem bankowym na rachunek SZBGK w Branicach: 06 8867 0005 2001 0000 4008 0001 z zaznaczeniem „wadium na zakup ciągnika”.
  3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto SZBGK w Branicach.
  4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone na konto wskazane przez oferenta w terminie trzech dni od wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
  5. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
  6. Wadium przepada na rzecz SZBGK w Branicach, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru,
  7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wniesienia wadium.
 8. Miejsce i termin przetargu.
  Przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży w/w ciągnika odbędzie się22.02.2021r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Branicach, w sali konferencyjnej.
 9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Umowa sprzedaży w/w ciągnika winna być zawarta nie później niż 3 (trzy) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od podpisania umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 12. Warunki przeprowadzenia przetargu i wzór umowy sprzedaży określa Zarządzenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej nr 3 z dnia 02.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego. Udział w przetargu oznacza ich akceptację.

 

Załączniki

PDFZarządzenie nr 3-2021.pdf (2,47MB)

ZIPZdjęcia.zip (2,08MB)