Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-18 - BG.6870.2.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 18.01.2021r.

 

BG.6870.2.2021.MM

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 373/2

OP1G/00031428/9

0,1445 ha Wódka

(S) R- obszary rolne

Działka zlokalizowana jest na skraju wsi w pobliżu kościoła, zabudowań mieszkalnych i gruntów ornych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta lekko pofalowana. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Brak uzbrojenia technicznego.

18 119,00 zł(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 01.03.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 08.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”.