Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-15 - SZBGK.ZP.1.2.2020 - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

 Branice, 15.01.2020r.

 

 

Nr sprawy: SZBGK.ZP.1.2.2020

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego.” Odbyło się w dniu 15 stycznia 2021r. o godz. 10:15

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 270 000 zł brutto

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby wykonawcy

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

Okres gwarancji określony w ofercie

Termin dostawy określony w ofercie

1.

SG Equipment Leasing Polska Sp z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

215345,79

264875,33

43 miesiące

(bez limitu mth)

5 dni od zawarcia umowy

2.

Konsorcjum EFL SA (lider konsorcjum) i dostawcy ursus dystrybucja

ul. Legnicka 48 Bud. C-D

54-202 Wrocław

276925,99

340 618,97

36 miesięcy

(bez limitu mth)

14 dni od zawarcia umowy

 

 

 

                                                         Karolina Jaroszewska

Kierownik SZBGK w Branicach