Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-12 - BG.6870.1.2021.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 12.01.2021 r.

 

BG.6870.1.2021.MM                                                                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 246/4

OP1G/00021372/8

2,8418 ha Branice

(P) A2P – teren obiektów produkcyjnych

Działka położona jest w strefie peryferyjnej wsi gminnej Branice w sąsiedztwie zabudowy po byłej cegielni oraz sąsiedztwie gruntów ornych. Nieruchomość stanowi grunty orne klasy IVa. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, niweleta płaska. Brak uzbrojenia działki.Nieruchomość  przeznaczona jest na inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

500 000,00 zł + Vat według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.02.2021 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”.