Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-01-07 - BG.6840.14.3.2020.MM - Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 22/1 i 24 w miejscowości Niekazanice

Branice, dnia 05.01.2021r.

 

BG.6840.14.3.2020.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 05.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki  nr 22/1 o pow. 0,0712 ha nr KW OP1G/00015025/6 i działki nr 24 o pow. 0,2300 ha nr KW OP1G/00006731/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice.
  2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w I przetargu  wynosiła:  28 000,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość nie została sprzedana.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy Branice oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Wróblewska