Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-22 - BG.6733.10.1. 2020.BI - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku..."

Branice, dnia 22.12.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.10.1. 2020.BI
z dnia 22.12.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego przy ul. Ogrodowej dz. nr 277/1”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1216/1 i nr 149/33 obręb Branice, gmina Branice.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Budowa sieci gazowej n/c projektowanej dla potrzeb zasilenia budynku jednorodzinnego przy ul. Ogrodowej dz. nr 277/1

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Maciej Wójcik, przedstawiciel firmy Eko-Instal z siedzibą w Opolu, ul Frankiewicza 33, 45-668 Opole.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami.

Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.bip.branice.pl