Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-08 - BG.271.11.2020.BS - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice

Branice, 08 grudnia 2020r.

 

BG.271.11.2020.BS

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z terenu Gminy Branice

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice, odbyło się w dniu 08.12.2020r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.851.913,61 zł brutto.

Na przedmiot/wartość zamówienia składają się:

  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Branice
  2. Odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej

 

 

Oferty złożone:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty zł brutto łączna za okres 18 miesięcy

Termin płatności

1.

„Naprzód” Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy

2 053 486,30

słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 30/100

30 dni

 

 

Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójt Gminy

 /-/ Sebastian Baca