Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-18 - BG.6733.9.13.2020.BI - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Branice, dnia 18.11.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.9.13.2020.BI
z dnia 18.11.2020 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.9.2020.BI z dnia 18.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn.. BG.6733.9.2020.BI, w tym z postanowieniami organów uzgadniających w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17). Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl