Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-16 - BG.6220.2.13.2020.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 16.11.2020r.

 

BG.6220.2.13.2020.AW

 

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.2.13.2020.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach

ul. Grunwaldzka 1b, 48-100 Głubczyce

 

W ślad za pismem z dnia 19.08.2020 r. znak: BG.6220.2.6.2020.AW dotyczącym uzgodnienia pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”, (Inwestor: Inwestora BZK ENERGY Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa), przesyłam uzupełnienie Karty Informacyjnej z dnia 23.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2020r.) celem ujednolicenia akt sprawy. Uzupełnienie zostało sporządzone przez Inwestora w odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach, którzy to wezwali wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację, czy podtrzymujecie Państwo swoje stanowisko wyrażone w piśmie nr NZ.4315.10.2020.MB z dnia 03.09.2020r.

 

 

Załącznik:

  1. Pismo z dnia 23.10.2020r.
  2. Uzupełnienie KIP + CD

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Pan Marek Pituła
  2. a/a.