Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-12 - BG.6733.2.16.2020.BI - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dn. 12.11.2020r.

 

BG.6733.2.16.2020.BI

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12.11.2020r. została wydana decyzja Wójta Gminy Branice o umorzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 21.01.2020r. (data wpływu do Urzędu 23.01.2020r.), uzupełnionym pismem z dnia 11.02.2020r., złożony przez TAURON Dystrybucja S.A. 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „zabudowie wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem, łączące istniejący budynek i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla TAURON Dystrybucja S.A.” na działkach nr 316/8 i 316/9, obręb Posucice, gmina Branice.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17). Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Posucice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.bip.branice