Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-10-19 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Branice, dnia 16.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021


Termin rozpoczęcia konsultacji:   23 października 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:   13 listopada 2020 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Programy Współpracy

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Beata Nowak – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
I piętro, pok. 16
tel. 77 486-81-92 wew.16
e-mail: beata.nowak@branice.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy
w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy
w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Branice na 2021 rok” do dnia 13 listopada 2020 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

Wójt Gminy Branice

/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 64G-20.pdf (132,73KB)