Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-29 - BG.6840.19.3.2020.MM - Obwieszczenie o odwołaniu I przetargu na sprzedaż działki nr 521/4 w miejscowości Lewice

Branice, dnia 29.09.2020 r.

BG.6840.19.3.2020.MM

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony

1.  Oznaczenie nieruchomości według :

- działka nr 521/4 o pow. 0,0900 ha opisana w KW nr OP1G/00028303/3, położona
w miejscowości Lewice.

2.  Opis nieruchomości:

Działka budowlana zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działki średniokorzystny, nieregularny wielokąt. Dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i sieć energetyczna w drodze.

3. Cena wywoławcza: 14 900,00 zł.

4. Wadium: 1 500,00 zł.

5. Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w formie I ustnego przetargu nieograniczonego.

Z uwagi na omyłkę pisarską polegającą na podaniu w treści ogłoszenia błędnej powierzchni 0,9000 ha, gdzie winno być 0,0900 ha - Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 15 października 2020 roku z godziny 10:00

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca