Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-28 - BG.6870.9.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 28.09.2020r.

BG.6870.9.2020.MM

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 22/1

OP1G/ 00015025/6

 

Działka nr 24

OP1G/ 00006731/2

0,0712 ha

Niekazanice

 

0,2300 ha

Niekazanice

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, R- obszary rolne

Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny wielokąt regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki w części porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działek wąską droga utwardzoną kamieniem polnym.

28 000,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 385

OP1G/ 00023893/0

0,2800 ha

Lewice

(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych oraz gruntach rolnych. Kształt działki średnio korzystny, wydłużony czworokąt, niweleta lekko pofalowana. Działka w części porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działki drogą utwardzoną asfaltem.

32 400,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 132/47

 

0,1053 ha

Branice

(S) ZC – obszary cmentarzy

Działka z przeznaczeniem na cmentarz.

Użyczenie nieruchomości – zwolnione z opłat.

Użyczenie nieruchomości na czas nieokreślony.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 09.11.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej branice.pl, bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 19.10.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.