Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-28 - BG.6733.7.14.2020.KF - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220 O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241 O w miejscowości..."

Branice, dnia 28.08.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.7.14.2020.KF
z dnia 28.08.2020 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220 O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241 O w miejscowości Lewice”.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.7.2020.KF z dnia 28.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie drogi powiatowej nr 1220 O na odcinku Lewice – Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241 O w miejscowości Lewice”

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn. BG.6733.7.2020.KF, w tym z postanowieniami organów uzgadniających w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17). Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice