Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-25 - BG.6870.8.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 26.08.2020 r.

 

BG.6870.8.2020.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki nr 357

OP1G/ 00023893/0

 

 

0,2600 ha

Bliszczyce

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltową. Użytkowanie rolnicze.

143,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 360/5

OP1G/ 00022172/3

 

0,1374 ha

Włodzienin

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta średnio korzystna, występują pofałdowania. Dojazd do działki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne – wodociąg w drodze.

15 000,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 52/3

OP1G/ 00005430/5

 

0,1616 ha

Wysoka

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta korzystna. Na działce w tylnej części znajdują się niewielkie ruiny części budynku gospodarczego. Dojazd do działki drogą utwardzoną kamieniem polnym. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

26 600,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku Vat)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 52/4

OP1G/ 00005430/5

 

0,2256 ha

 

Wysoka

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta korzystna. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny z dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz część budynku gospodarczego. Dojazd do działki drogą utwardzoną kamieniem polnym. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

24 500,00 + podatek Vat według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 385

OP1G/ 00023893/0

 

0,2800 ha

Lewice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka o klasoużytku RII, RIIIa, RIIIb. Kształt działki korzystny, dojazd drogą utwardzoną. Użytkowanie rolnicze.

154,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 23/26

OP1G/ 00033941/5

 

0,0767 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltową. Użytkowanie rolnicze.

 

42,19 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 07.10.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.09.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.