Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-08-21 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał

Branice, 2020-08-21

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwal

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50G/20 Wójta Gminy Branice z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w terminie od dnia 6 sierpnia 2020r. do dnia 20 sierpnia 2020r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące poniższych projektów uchwał:

  1. uchylająca Uchwałę nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów   komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych  odpadów  stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dnia 6 sierpnia br. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia"- „Ogłoszenia Wójta Gminy" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikami.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji. Uwagi i opinie do projektów uchwał można było składać w formie:

  1. papierowej:
    • w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,
    • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@branice.pl.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Zastępca Wójta
Katarzyna Herbut