Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Kawulok Anna

 

pokój: I piętro, numer 10

tel. 77 4868192, 77 4868232, wewnętrzny: 10

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań przewidzianych w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
  2. Nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencji w dokumentach w ramach tworzenia banku danych PESEL, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
  3. Współdziałanie z organami policji w sprawach dyscypliny meldunkowej.
  4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
  5. Udzielanie informacji z zakresu ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców służącego do sporządzenia spisów wyborców dla wyborów do Rady, na Wójta, Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz dla referendum gminnego i o zasięgu krajowym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
  7. Przygotowywanie wykazów przedpoborowych.
  8. Prowadzenie całości zadań na szczeblu gminy, związanych z wydawaniem Opolskiej Karty Rodziny oraz bieżącej współpracy z instytucjami wojewódzkimi.
  9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.