Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-07-28 - BG.6870.7.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 28.07.2020 r.

 

BG.6870.7.2020.MM

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 374

OP1G/ 00006072/4

Działka nr 850/1

OP1G/ 00028303/3

 

 

1,1400 ha

Lewice

(S) obszary zieleni

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych i stawów rekreacyjno – hodowlanych. Dojazd do działek drogą transportu rolnego o nawierzchni gruntowej. Położenie około 700 m od zabudowy wsi. Kształt średniokorzystny – nieregularny wielokąt, rzeźba terenu o zróżnicowanej wysokości.

39 500,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokal mieszkalny 78/1 wraz z udziałem we współwłasności działki nr 454

OP1G/ 00040394/7

 

142,40 m2

Bliszczyce

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 142,40 m2 położony na parterze budynku. Na układ funkcjonalny lokalu składają się przedpokój, 3 pokoje, salon, kuchnia i łazienka z wc. Ogrzewanie c.o. z kotłownią wspólną z lokalem mieszkalnym nr 2. Do lokalu przynależą 4 pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni użytkowej 33,20 m2 , i dwa pomieszczenia strychowe o łącznej powierzchni użytkowej 57,90 m2 oraz dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 18,20 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. Stopień zużycia technicznego wynosi 40%. Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytków

 

137 000,00 zł

Zamiana nieruchomości na lokal mieszkalny położony w Branicach przy ul. Szkolnej 1A/10.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 08.09.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.08.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.