Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko pracy ds. realizacji budżetu

Stanowisko pracy ds. realizacji budżetu

Musik Aleksandra

 

pokój: II piętro, numer 26

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 26

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

  1. Prowadzenie zadań związanych z księgowością budżetową Gminy.
  2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości wydatków budżetu Urzędu i organów Gminy oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji planu finansowego Urzędu.
  3. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.
  4. Obsługę finansowo-księgową zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych w drodze porozumienia, a wykonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy.
  5. Rozliczanie dotacji przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom na podstawie zawartych z Gminą umów.
  6. Uczestniczenie w procedurze wyłonienia wykonawców w przetargach w charakterze członka Komisji Przetargowej.
  7. Prowadzenie księgowości w zakresie zakładowej działalności socjalnej oraz egzekwowanie spłat należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych.
  8. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  9. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.