Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Święs Marta

 

pokój: II piętro, numer 29

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 29

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z wymiarem podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w sołectwach Bliszczyce, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jędrychowie, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Wysoka, Włodzienin i Włodzienin-Kolonia.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatku oraz potwierdzających fakt figurowania bądź nie figurowania w ewidencji podatków lokalnych.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych, ulg uznaniowych oraz odwołań.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych, ulg uznaniowych pod kątem pomocy de minimis i pomocy publicznej.
 6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych prowadzonych podatków i opłat.
 7. Prowadzenie całości spraw związanych ze składanymi przez osoby prawne deklaracjami w zakresie podatku od nieruchomości, w tym ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych ze składanymi przez osoby fizyczne informacjami podatkowymi w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, w tym ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
 9. Przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników zgodnie z planem kontroli.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.
 11. Prowadzenie całości zadań związanych z przygotowaniem poświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 12. Prowadzenie całości zadań związanych z przygotowaniem zaświadczeń dotyczących pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wynikających z ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń związanych z kartami ewidencji opłat składek na ubezpieczenie rolników,  które znajdują się w Urzędzie Gminy w Branicach.
 14. Bieżąca obsługa klientów w zakresie działania stanowiska pracy.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych  – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 16. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.