Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-06-25 - BG.6733.6.2020.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowa sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3, ..."

Branice, dnia 24.06.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.6.2020.KF
z dnia 24.06.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowa sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3, w części objętej decyzją, w miejscowości Jakubowice ”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Rozbudowa sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3, w części objętej decyzją, w miejscowości Jakubowice”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Arkadiusz Gużda, prowadzący firmę Studio Projektowe „SPART” Instalacje Sanitarne Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą 62-660 Kalety, ul. 1 Maja 49, działający jako pełnomocnik Gminy Branice z siedzibą w Branicach.

.W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice i Jakubowice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl