Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-06-09 - BZP nr 540094126-N-2020 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540094109-N-2020

Branice, dnia 01-06-2020r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

 

Ogłoszenie nr 540094126-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.
Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Gmina Branice: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Branice i jej jednostek organizacyjnych”
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540094109-N-2020
Data: 01-06-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 258892.86
W ogłoszeniu powinno być: 249280,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy 259874.40 Oferta z najniższą ceną/kosztem 259874.40
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy 258892.86 Oferta z najniższą ceną/kosztem 258892.86