Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-06-04 - Ogłoszenie przeprowadzenia zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2020”

Branice, dnia 04.06.2020r.

 

Ogłoszenie przeprowadzenia zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Gmina  Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel. 77 4868192 wew. 34, fax  77 4868230

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice  w roku 2020”

 

Zakres prac obejmuje:

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 676 m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 4461,90 m². Łączna ilość odpadów zawierających azbest to ok. 5137,90 m².

 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości,    jednakże  całość  robót  musi zostać ukończona do dnia

14-10-2020r. a dokumenty rozliczeniowe dostarczone do dnia 16.10.2020r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

Oferty należy składać w terminie do 19-06-2020r. do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2020r. o godz. 10.00

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać:

Adriana Wiewiórka biuro nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

Beata Sakwerda, biuro nr 24, tel. 77/4868250 wew. 24.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki

PDFProtokół z porównania ofert - 2020-06-23.pdf (38,52KB)

 

PDFOgłoszenie zamówienia.pdf (26,21KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (55,04KB)
PDFformularz oferty.pdf (25,02KB)
DOCformularz oferty.doc (24,00KB)
XLSZałącznik-nr-1-Wykaz-nieruchomości.xls (13,00KB)
PDFZałącznik-nr-2-Umowa.pdf (37,20KB)
DOCZałącznik-nr-2-Umowa.doc (40,50KB)