Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-15 - BG.6840.3.1.2020.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 290/4 w miejscowości Jabłonka

Branice, dnia 15.05.2020 r.

 

BG.6840.3.1.2020.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki ) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka 290/4 wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej
1 146,20 m2

OP1G/00023178/2

1,1824 ha

Jabłonka 46

(S) obszar aktywności gospodarczych - usługowych

22.07.2020r.

godz. 10:00

727 000,00 zł +VAT według obowiązującej stawki

 

73 000,00 zł

wpłata do

17.07.2020r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. Działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym, w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim, w drugiej części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 35%.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3

(I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.