Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-14 - BG.6870.5.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 14.05.2020 r.

 

BG.6870.5.2020.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr

62/1 OP1G/00028529/3

Działka nr 62/2

OP1G/00028529/3

Działka nr 62/3 OP1G/00028529/3

0,3230 ha

Turków

(S) obszary zieleni

Nieruchomość zlokalizowana jest około 800 m od zabudowań wsi. Stanowi jedna całość gospodarczą o kształcie regularnego trójkąta, niweleta zróżnicowana z zagłębieniami. Dojazd do działek drogą gruntowa.

8 650,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr

753/1

OP1G/00033102/2

Działka nr 753/2 OP1G/00033102/2

 

0,0203 ha

Bliszczyce

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działki niezabudowane o mało korzystnym kształcie – nieregularne, wąskie wielokąty, niweleta pozioma. Dojazd do działek drogą wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.

6 650,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 297/1.

Działka nr 573/6

OP1G/00021372/8

Działka nr 573/11

OP1G/00021372/8

 

0,1694 ha

Branice

(P) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu korzystna, lekko pochyła. Dojazd do działek drogą wewnętrzną gminną, częściowo utwardzoną.

35 000,00 zł+ VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 114/1

OP1G/00033321/3

 

0,0209 ha

Turków

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działki niekorzystny, nieregularny wąski wielokąt. Dojazd do działki drogą częściowo utwardzoną.

6 100,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 25.06.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.06.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.