Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-08 - BG.6870.4.2020.MM - Obwieszczenie wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 08.05.2020 r.

 

 

BG.6870.4.2020.MM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 435/1

OP1G/00028303/3

740,37 m2

Lewice 25A

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Budynek z przeznaczeniem na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Użyczenie nieruchomości – zwolnione z opłat.

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony.

Działka nr 52/1

OP1G/00005430/5

Działka nr 53

OP1G/00017999/8

 

1,1041 ha

Wysoka

(S) obszary rolne

Nieruchomość o klasoużytku RII

z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

750,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Sprostowanie do obwieszczenia z dnia 09.04.2020 r., gdzie nie zostało podane położenie nieruchomości.

Działka nr 85 k.m. 3

OP1G/00025543/6

0,2000 ha

Jakubowice

 

(S) obszary rolne

Nieruchomość rolna, zlokalizowana na peryferiach wsi w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań oraz gruntów rolnych. Dojazd do działki drogą częściowo utwardzoną. Kształt regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła.

13 100,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 87

OP1G/00028528/6

0,1400 ha

Dzierżkowice

(S) obszary rolne

Nieruchomość zlokalizowana w odległości ok. 200 m od zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Dojazd do działki drogą gruntową. Kształt regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła.

9 260,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 19.06.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.05.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.