Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-04-14 - BG.271.2.2020.BS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

Branice, 14.04.2020r.

 

BG.271.2.2020.BS

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Docieplenie stropodachów, poddasza oraz ścian zewnętrznych wraz z remontem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymiana poszycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola przy ul. 1 maja 6 w Branicach oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania:

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

DER-POL Firma Remontowo-Budowlana

Dariusz Cieślik

ul. Długa 17

48-100 Bogdanowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60

2) okres gwarancji –40% - maksymalna ilość punktów 40

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena ofertowa brutto

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Łączna liczba
pkt

1

DER-POL Firma Remontowo-Budowlana

Dariusz Cieślik

ul. Długa 17

48-100 Bogdanowice

60

40

100

 

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice w dniu 14.04.2020r.  

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca