Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje w roku 2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Urzędzie Gminy w Branicach w roku 2020

PDFPetycje-Informacja-zbiorcza-2020-RG.pdf (68,40KB)
PDFPetycje-Informacja-zbiorcza-2020-UG.pdf (79,63KB)

 

 

Data Wnioskodawca
Przedmiot Petycji
Petycja / odpowiedź

2020-12-20

Wnioskodawca:
Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego — Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Przedmiot petycji:

petycja do Rady Miasta / Gminy

ws uchwalenia przez tutejszą Rade Miasta / Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

PDFPetycja-z-dn-2020-12-20.pdf (1,14MB)

PDFOdpowiedź-OP-152-3-2020-AM.pdf (49,85KB)

2020-08-21

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.

II.2)  Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej - ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji.  

PDFPetycja-z-dn-2020-08-21.pdf (99,98KB)

PDFOdpowiedź-SK-152-2-2020-KH.pdf (57,71KB)

2020-04-14

Wnioskodawca:
Mieszkańcy Wsi Lewice

Przedmiot petycji:
Żądanie usunięcia progów podrzutowych umiejscowionych na drodze gminnej nr 929

PDFPetycja-z-dn-2020-04-14.pdf (925,46KB)

PDFOdpowiedź-BG-152-2020-KF.pdf (343,11KB)

2020-06-29

Wnioskodawca:
Rolnicy Gminy Branice

Przedmiot petycji:
Prosimy o wsparcie w walce z plagą gryzoni, prosimy o powołanie komisji, której zadaniem będzie oszacowanie strat jakie ponieśliśmy.

PDFPetycja-z-dn-2020-06-29.pdf (187,28KB)

PDFOdpowiedź-SK-152-1-2020-BS.pdf (86,02KB)

2020-03-24

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

wnosimy petycję - prosząc Wójta/Burmistrza/Prezydenta  -  aby w trybie §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)  zlecił  - przyporządkowanie załącznika do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.

PDFPetycja_z_dn_2020_03_24.pdf (54,53KB)

PDFOdpowiedź_SK_152_1_2020_AH_2020_06_26.pdf (100,84KB)

2020-04-02

Wnioskodawca:
Renata Sutor

Przedmiot petycji:
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

PDFPetycja_z_dn_2020_04_02.pdf (89,63KB)

PDFOdpowiedź_OP_152_2_2020_AM_2020_06_22.pdf (372,11KB)

2020-03-24

Wnioskodawca:
Polska Wolna od 5G
stop5gpl@gmail.com

Przedmiot petycji:

przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem...

PDFPetycja_z_dn_2020_03_24.pdf (3,33MB)

PDFOdpowiedź_OP_152_1_2020_AM_2020_03_25.pdf (474,55KB)