Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-18 - BG.6733.5.1. 2020.KF - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „zmianie sposobu użytkowania przedszkola na dwa lokale mieszkalne w miejscowości Bliszczyce...

Branice, dnia 18.03.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.5.1. 2020.KF
z dnia 18.03.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „zmianie sposobu użytkowania przedszkola na dwa lokale mieszkalne w miejscowości Bliszczyce, na działce nr 454 k.m. 2 obręb Bliszczyce”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na dwa lokale mieszkalne w miejscowości Bliszczyce, na działce nr 454 k.m. 2 obręb Bliszczyce”

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Maciej Halikowski, działający pod firmą Halikowski Sp. z o.o. ul. Parkowa 7C, 48-100 Głubczyce, który występuje jako pełnomocnik Gminy Branice, z siedzibą:
ul. Słowackiego 3 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl