Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-03-09 - BG.6870.2.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 09.03.2020r.

 

BG.6870.2.2020.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr

346/2

OP1G/00023807/1

0,4321 ha

Bliszczyce

(P) tereny rolnicze

Nieruchomość rolna o klasoużytku RII. Dojazd bezpośrednio z drogi publicznej. Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

600,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 280/3

OP1G/00025168/3

0,1300 ha

Bliszczyce

(S) w części obszary zieleni, a w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka o klasoużytku S-RIIIa. Kształt działki niekorzystny. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz roczny

71,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 230/2

OP1G/00024625/8

0,2000 ha

Niekazanice

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytkach RI i RII, kształt korzystny.

Czynsz roczny

300,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr

37 k.m. 3

OP1G/00025543/6

0,3400 ha

Jakubowice

(S) obszary rolne

Działka o klasoużytkach RII i RIIIa, kształt korzystny.

Czynsz roczny

300,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 181

OP1G/00033058/8

0,0608 ha

Jędrychowice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka budowlana zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowach mieszkalnych. Posiada dojazd
z drogi lokalnej o nawierzchni częściowo utwardzonej kamieniem. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu niekorzystna, znacznie pofalowana.

6 680,00 zł + VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do .20.04.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do .30.03.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.