Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-20 - BG.6733.3.1.2020.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 20.02.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.3.1.2020.KF
z dnia 20.02.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie sieci gazu – 231 m, niskie ciśnienie do 10 kPa, DN 110 PE100RC SDR 17,6 na terenie działek 149/21 i nr 1216/1 w miejscowości Branice”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Budowa sieci gazu – 231 m, niskie ciśnienie do 10 kPa, DN 110 PE100RC SDR 17,6 na terenie działek 149/21 i nr 1216/1 w miejscowości Branice”

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pani Bożeny Żurek, działająca pod firmą Pracownia Projektowa Inst-Projekt w Opolu, ul. Orzechowa 31, 45-475 Opole, jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl, bip.branice.pl