Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-19 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjego i pouczenie o prawie złożenia oświadczenia przed wydaniem decyzji - z dn. 05.02.2020r.

Głubczyce, dnia 05.02.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczenie o prawie złożenia oświadczenia przed wydaniem decyzji

PPIS w Głubczycach zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie:

I. naruszenia wymagań higieniczno- zdrowotnych dotyczących:
nieodpowiedniej jakości wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu publicznego Włodzienin. Sprawozdania z badań próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli w punktach: Hydrofornia (14 jtk/100 ml wody), Włodzienin - budynek nr 55 (25 jtk/100 ml wody).

II. ustalenia opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PDFBadanie_wody_2020_02_05_HK_43260_27_1_2020_JK.pdf (524,01KB)