Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-17 - BG.6870.1.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 17.02.2020 r

.

BG.6870.1.2020.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki nr 214

OP1G/00027347/6

0,2282 ha Posucice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część nieruchomości rolnej o klasoużytku RIVa. Kształt działki korzystny. Dojazd z drogi publicznej.

Czynsz roczny

68,46 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 246/4

OP1G/00021372/8

2,8418 ha

Branice

(P) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Grunt orny (RIVa) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma. Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Biogazownię.

Czynsz miesięczny

17 050,80 zł +VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 29 lat.

Część działki 149/24

OP1G/00028107/9

11,83 m2

Branice

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

Czynsz miesięczny

17,75 zł +VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Działka nr 223/1

OP1G/00027347/6

0,1583 ha

Posucice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka budowlana z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

87,07 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 290/4

wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 1 146,20 m2

OP1G/00023178/2

1,1824 ha

Jabłonka

 

(S) obszar aktywności gospodarczych - usługowych

Działka zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Zabudowana jest budynkiem szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym, teren działki jest ogrodzony. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt , rzeźba terenu pozioma. Działka posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. Działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym , w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim, w drugiej części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 35%.

727 000,00 zł + VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 30.03.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 09.03.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.