Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-17 - BG.6733.2.1. 2020.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 17.02.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.2.1. 2020.KF
z dnia 17.02.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „zabudowie wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem łączące istniejący budynek i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla TAURON Dystrybucja S.A.”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Zabudowa wieży stalowej, kontenera technicznego wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem łączące istniejący budynek i drogą kablową łączącą nową wieżę stalową dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla TAURON Dystrybucja S.A.”

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Piotr Wysocki, działający pod firmą ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Usługowa 6, 45-127 Opole, jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl