Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-02-11 - BG.6220.2.39.2018.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 07.02.2020r.

 

Nr BG.6220.2.39.2018.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Zmianie sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096; dalej jako kpa.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek” - przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 46/1 obręb Uciechowice nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy.

Planowany termin rozpatrzenia sprawy przewiduje się do 12.03.2020r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Branice.

 

 

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

  1. Aneta i Paweł Kopeczek
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Uciechowice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl