Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2020 roku

Posiedzenie z dnia 14-12-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXVI / 272 / 20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2020-12-14_XXVI-272-20.pdf (175,39KB)
XXVI / 271 / 20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2020-12-14_XXVI-271-20.pdf (183,60KB)
XXVI / 270 / 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach PDFU_2020-12-14_XXVI-270-20.pdf (157,96KB)
XXVI / 269 / 20 zmieniająca uchwalę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 PDFU_2020-12-14_XXVI-269-20.pdf (5,10MB)
XXVI / 268 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-12-14_XXVI-268-20.pdf (35,48KB)
XXVI / 267 / 20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego umowy leasingu PDFU_2020-12-14_XXVI-267-20.pdf (151,47KB)
XXVI / 266 / 20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Branice PDFU_2020-12-14_XXVI-266-20.pdf (3,10MB)
XXVI / 265 / 20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Branice  oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2021 rok. PDFU_2020-12-14_XXVI-265-20.pdf (159,12KB)
XXVI / 264 / 20 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok. PDFU_2020-12-14_XXVI-264-20.pdf (158,47KB)
XXVI / 263 / 20 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 PDFU_2020-12-14_XXVI-263-20.pdf (472,15KB)
XXVI / 262 / 20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2021-2024 PDFU_2020-12-14_XXVI-262-20.pdf (5,41MB)
XXVI / 261 / 20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok PDFU_2020-12-14_XXVI-261-20.pdf (1,15MB)
XXVI / 260 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-260-20.pdf (144,79KB)
XXVI / 259 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-259-20.pdf (139,50KB)
XXVI / 258 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-258-20.pdf (141,23KB)
XXVI / 257 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-257-20.pdf (139,03KB)
XXVI / 256 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-256-20.pdf (140,46KB)
XXVI / 255 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-12-14_XXVI-255-20.pdf (140,46KB)
XXVI / 254 / 20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok PDFU_2020-12-14_XXVI-254-20.pdf (496,34KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-10-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXV / 253 / 20 w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2020-10-19_XXV-253-20.pdf (94,88KB)
XXV / 252 / 20 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2020-10-19_XXV-252-20.pdf (28,48KB)
XXV / 251 / 20 w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej PDFU_2020-10-19_XXV-251-20.pdf (622,93KB)
XXV / 250 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-10-19_XXV-250-20.pdf (40,62KB)
XXV / 249 / 20 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 PDFU_2020-10-19_XXV-249-20.pdf (3,18MB)
XXV / 248 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-10-19_XXV-248-20.pdf (94,02KB)
XXV / 247 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-10-19_XXV-247-20.pdf (94,60KB)
XXV / 246 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-10-19_XXV-246-20.pdf (94,90KB)
XXV / 245 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wódce PDFU_2020-10-19_XXV-245-20.pdf (183,99KB)
XXV / 244 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzieninie PDFU_2020-10-19_XXV-244-20.pdf (181,94KB)
XXV / 243 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowicach PDFU_2020-10-19_XXV-243-20.pdf (184,75KB)
XXV / 242 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach PDFU_2020-10-19_XXV-242-20.pdf (184,37KB)
XXV / 241 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej PDFU_2020-10-19_XXV-241-20.pdf (183,20KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-09-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIV / 240 / 20 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie” PDFU_2020-09-21_XXIV-240-20.pdf (175,61KB)
XXIV / 239 / 20 w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFU_2020-09-21_XXIV-239-20.pdf (159,53KB)
XXIV / 238 / 20 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2020-09-21_XXIV-238-20.pdf (164,67KB)
XXIV / 237 / 20 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” PDFU_2020-09-21_XXIV-237-20.pdf (97,01KB)
XXIV / 236 / 20 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” PDFU_2020-09-21_XXIV-236-20.pdf (98,38KB)
XXIV / 235 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-09-21_XXIV-235-20.pdf (85,92KB)
XXIV / 234 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-234-20.pdf (94,25KB)
XXIV / 233 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-233-20.pdf (94,00KB)
XXIV / 232 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-232-20.pdf (93,45KB)
XXIV / 231 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-231-20.pdf (94,78KB)
XXIV / 230 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-230-20.pdf (93,43KB)
XXIV / 229 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-229-20.pdf (93,16KB)
XXIV / 228 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-228-20.pdf (94,34KB)
XXIV / 227 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-09-21_XXIV-227-20.pdf (94,10KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 24-08-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXIII / 226 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFU_2020-08-24_XXIII-226-20.pdf (93,92KB)
XXIII / 225 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach PDFU_2020-08-24_XXIII-225-20.pdf (184,79KB)
XXIII / 224 / 20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2020-08-24_XXIII-224-20.pdf (184,44KB)
XXIII / 223 / 20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy PDFU_2020-08-24_XXIII-223-20.pdf (103,08KB)
XXIII / 222 / 20 uchylająca Uchwałę nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFU_2020-08-24_XXIII-222-20.pdf (99,65KB)
XXIII / 221 / 20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2020-08-24_XXIII-221-20.pdf (105,13KB)
XXIII / 220 / 20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice. PDFU_2020-08-24_XXIII-220-20.pdf (245,19KB)
XXIII / 219 / 20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2020-08-24_XXIII-219-20.pdf (131,63KB)
XXIII / 218 / 20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice. PDFU_2020-08-24_XXIII-218-20.pdf (309,35KB)
XXIII / 217 / 20 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 PDFU_2020-08-24_XXIII-217-20.pdf (3,11MB)
XXIII / 216 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-08-24_XXIII-216-20.pdf (40,80KB)
XXIII / 215 / 20 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Wszystko zaczyna się w przedszkolu!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 09.01.03 – Wsparcie edukacji przedszkolnej, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji
PDFU_2020-08-24_XXIII-215-20.pdf (105,21KB)
XXIII / 214 / 20 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
PDFU_2020-08-24_XXIII-214-20.pdf (279,92KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 03-07-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXII / 213 / 20 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 PDFU_2020-07-03_XXII-213-20.pdf (3,15MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 22-06-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXI / 212 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-06-22_XXI-212-20.pdf (80,74KB)
XXI / 211 / 20 w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Branice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFU_2020-06-22_XXI-211-20.pdf (156,76KB)
XXI / 210 / 20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2020 r.” PDFU_2020-06-22_XXI-210-20.pdf (208,56KB)
XXI / 209 / 20 w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Dzbańce wraz z odwodnieniem” PDFU_2020-06-22_XXI-209-20.pdf (100,36KB)
XXI / 208 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-208-20.pdf (93,60KB)
XXI / 207 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-207-20.pdf (93,94KB)
XXI / 206 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-206-20.pdf (93,72KB)
XXI / 205 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-205-20.pdf (94,26KB)
XXI / 204 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-204-20.pdf (96,53KB)
XXI / 203 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-203-20.pdf (94,08KB)
XXI / 202 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-202-20.pdf (93,68KB)
XXI / 201 / 20 w sprawie najmu lokalu PDFU_2020-06-22_XXI-201-20.pdf (91,66KB)
XXI / 200 / 20 w sprawie najmu garażu PDFU_2020-06-22_XXI-200-20.pdf (91,38KB)
XXI / 199 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-199-20.pdf (93,71KB)
XXI / 198 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-198-20.pdf (94,01KB)
XXI / 197 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-197-20.pdf (92,60KB)
XXI / 196 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-196-20.pdf (93,60KB)
XXI / 195 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-195-20.pdf (92,90KB)
XXI / 194 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-194-20.pdf (92,81KB)
XXI / 193 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-193-20.pdf (93,28KB)
XXI / 192 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-192-20.pdf (93,99KB)
XXI / 191 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-06-22_XXI-191-20.pdf (93,10KB)
XXI / 190 / 20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice PDFU_2020-06-22_XXI-190-20.pdf (114,35KB)
XXI / 189 / 20 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Branice na lata 2020-2025 PDFU_2020-06-22_XXI-189-20.pdf (237,71KB)
XXI / 188 / 20 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2020-06-22_XXI-188-20.pdf (167,89KB)
XXI / 187 / 20 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 PDFU_2020-06-22_XXI-187-20.pdf (100,94KB)
XXI / 186 / 20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2019 PDFU_2020-06-22_XXI-186-20.pdf (94,29KB)
XXI / 185 / 20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2020-06-22_XXI-185-20.pdf (93,14KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-03-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XX / 184 / 20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Branice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg PDFU_2020-03-16_XX-184-20.pdf (125,45KB)
XX / 183 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-03-16_XX-183-20.pdf (362,28KB)
XX / 182 / 20 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XVII/146/19 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 [PDFU_2020-03-16_XX-182-20.pdf (3,12MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 24-02-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIX / 181 / 20 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2020-02-24_XIX-181-20.pdf (165,87KB)
XIX / 180 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-02-24_XIX-180-20.pdf (36,12KB)
XIX / 179 / 20 w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Branice PDFU_2020-02-24_XIX-179-20.pdf (117,56KB)
XIX / 178 / 20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi  na uchwałę Nr IX/79/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. PDFU_2020-02-24_XIX-178-20.pdf (1 002,29KB)
XIX / 177 / 20 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach PDFU_2020-02-24_XIX-177-20.pdf (195,38KB)
XIX / 176 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-02-24_XIX-176-20.pdf (94,55KB)
XIX / 175 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-02-24_XIX-175-20.pdf (95,42KB)
XIX / 174 / 20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Branice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg PDFU_2020-02-24_XIX-174-20.pdf (126,66KB)
XIX / 173 / 20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok PDFU_2020-02-24_XIX-173-20.pdf (179,56KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-01-2020r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVIII / 172 / 20 w sprawie przystąpienia Gminy Branice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 PDFU_2020-01-20_XVIII-172-20.pdf (179,66KB)
XVIII / 171 / 20 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2020-01-20_XVIII-171-20.pdf (252,33KB)
XVIII / 170 / 20 w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU_2020-01-20_XVIII-170-20.pdf (161,77KB)
XVIII / 169 / 20 w sprawie przekazania petycji PDFU_2020-01-20_XVIII-169-20.pdf (165,15KB)
XVIII / 168 / 20 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Branicach PDFU_2020-01-20_XVIII-168-20.pdf (93,23KB)
XVIII / 167 / 20 w sprawie wyrażenia woli PDFU_2020-01-20_XVIII-167-20.pdf (85,27KB)
XVIII / 166 / 20 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFU_2020-01-20_XVIII-166-20.pdf (94,23KB)
XVIII / 165 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-165-20.pdf (87,51KB)
XVIII / 164 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-164-20.pdf (87,66KB)
XVIII / 163 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-163-20.pdf (86,58KB)
XVIII / 162 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-162-20.pdf (86,72KB)
XVIII / 161 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-161-20.pdf (86,48KB)
XVIII / 160 / 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-160-20.pdf (87,52KB)
XVIII / 159 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-159-20.pdf (86,56KB)
XVIII / 158 / 20 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2020-01-20_XVIII-158-20.pdf (86,65KB)
XVIII / 157 / 20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalno-Rolnej  na 2020 rok PDFU_2020-01-20_XVIII-157-20.pdf (164,47KB)
XVIII / 156 / 20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Oświatowej  na 2020 rok PDFU_2020-01-20_XVIII-156-20.pdf (169,14KB)
XVIII / 155 / 20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok PDFU_2020-01-20_XVIII-155-20.pdf (162,91KB)
XVIII / 154 / 20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok PDFU_2020-01-20_XVIII-154-20.pdf (165,55KB)
XVIII / 153 / 20 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2020 rok PDFU_2020-01-20_XVIII-153-20.pdf (172,30KB)