Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-12-05 - BG.6870.13.2019.MM - Obwiszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 05.12.2019 r.

 

BG.6870.13.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki

252

KW nr OP1G/00036891/0

0,0300 ha

Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

16,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

568/4

KW nr OP1G/00028303/3

0,2600 ha

Lewice

(S) obszary rolne

Grunt rolny RIIIa i Lz-RIIIa, kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz miesięczny

143,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

209

KW nr KW nr OP1G/00027347/6

0,3687 ha

Posucice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka siedliskowa zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowach mieszkalnych. Kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu niekorzystna. Posiada bezpośredni dojazd do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.

32 000,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 16.01.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.12.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.